feature-img

Fördelarna med att bygga ett attefallshus

En av de stora fördelarna med att satsa på ett attefallshus är att det inte krävs något bygglov för att bygga ett sådant. Det enda som behövs är att du anmäler till Byggnadsnämnden att du ämnar bygga ett hus av detta slag. Det underlättar något oerhört när du ska bygga ett sådant och gör det på så sätt till ett utmärkt alternativ för dig som vill bygga en komplementbyggnad på din tomt.

Vad kan ett hus av denna typ användas till?

Vad kan man då använda sitt attefallshus till? Svaret på denna fråga är att det är det helt upp till dig att avgöra, och fantasin är mer eller mindre det enda som sätter gränser när det gäller det. Några exempel på vad du kan använda ett attefallshus till inkluderar bland annat att du kan ha det som gäststuga, som ett fristående arbetsrum, som en mini-bostad på din tomt som du bland annat kan hyra ut för att tjäna lite extra pengar, eller som ett ställe där dina barn och deras kompisar kan umgås utan att störa er. Du som väljer att satsa på ett hus av detta slag kan alltså få mycket stor nytta av det!

feature-img2

Vad är skillnaden mellan ett attefallshus och en friggebod?

Vad är då skillnaden mellan ett attefallshus och en friggebod? En av dessa är att ett attefallshus till skillnad från en friggebod får inredas som en självständig bostad. Det gör det som tidigare nämnt bland annat till ett utmärkt alternativ för dig som vill tjäna lite extra pengar genom att hyra ut ditt attefallshus. Det är alltså inte något som du hade kunnat göra om det hade rört sig om en friggebod. Som tidigare nämnt behöver du inte heller ha något bygglov för att få bygga ett attefallshus.

Vidare får attefallshus vara större än vad friggebodar får vara. Närmare bestämt får de vara 25 kvadratmeter stora och ha en nockhöjd på fyra meter. Den totala byggytan för friggebodar får å sin sida bara vara 15 kvadratmeter och som mest ha en takhöjd på tre meter. Eftersom attefallshus som tidigare nämnt får inredas som självständiga bostäder kan de också utrustas med kök, badrum och annat som krävs för att de ska kunna fungera som just bostäder. Det är alltså inte något som är tillåtet när det kommer till friggebodar.

Dock finns det även en hel del likheter mellan attefallshus och friggebodar. Bland annat får de båda som närmast byggas fem meter från din tomtgräns. Om du vill bygga de närmare än så krävs det tillstånd från dina grannar. Dessutom räknas de båda som komplementshus.

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify